Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ošetřovatelská péče o pacienta s hypertenzí v ambulanci
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o pacienta s hypertenzí v ambulanci
Název v anglickém jazyce: Nursing care of the patient with hypertension in outpatient department
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství 3. LF UK (12-UOS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Zvoníčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.02.2010
Datum zadání: 12.02.2010
Datum a čas obhajoby: 08.04.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.04.2010
Oponenti: prof. MUDr. Václav Monhart, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK