Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Ohrožuje ústavní pořádek ČR soudcovský aktivismus?
Název práce v češtině: Ohrožuje ústavní pořádek ČR soudcovský aktivismus?
Název v anglickém jazyce: Does judicial activism endanger the constitutional order of the CR?
Klíčová slova: ústavní právo, ústavní soudnictví, soudcovský aktivismus, právo a politika
Klíčová slova anglicky: constitutional law, constitutional judiciary, judical activism, law and politics
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jiří Hřebejk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.02.2010
Datum zadání: 30.08.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.09.2011
Datum a čas obhajoby: 23.09.2011 13:30
Místo konání obhajoby: mistnost č.240
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:31.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2011
Oponenti: doc. JUDr. Helena Hofmannová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK