Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role komunitního tlumočníka z hlediska očekávání účastníků tlumočnické komunikační situace
Název práce v češtině: Role komunitního tlumočníka
z hlediska očekávání účastníků tlumočnické komunikační situace
Název v anglickém jazyce: The role of community interpreter
from the point of view of users' expectations
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Rejšková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.02.2010
Datum zadání: 11.02.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 01.02.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.02.2010
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Ivana Čeňková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK