Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problémy komunikace s počítačem v přirozeném jazyce
Název práce v češtině: Problémy komunikace s počítačem v přirozeném jazyce
Název v anglickém jazyce: Communication problems with the computer in natural language
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra logiky (21-KLOG)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Jirků, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.02.2010
Datum zadání: 09.02.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 04.02.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.02.2010
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK