Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Postavení seniorů v naší společnosti a reprezentace jejich zájmů
Název práce v češtině: Postavení seniorů v naší společnosti a reprezentace jejich zájmů
Název v anglickém jazyce: Position of Old People in our Society and Representation of their Interests
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Ing. Bohumila Čabanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.02.2009
Datum zadání: 06.02.2009
Datum a čas obhajoby: 01.02.2010 00:00
Místo konání obhajoby: ISS Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:01.02.2010
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2010
Oponenti: Mgr. Vladimíra Tomášková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK