Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika diverzifikace terciárního vzdělávání
Název práce v češtině: Problematika diverzifikace terciárního vzdělávání
Název v anglickém jazyce: The Issue of the Diversification of Tertiary Education
Klíčová slova: Diverzifikace, terciární vzdělávání, Masifikace , Systém terciárního vzdělávání České republiky, Dánska a Nizozemí, Konkurenceschopnost
Klíčová slova anglicky: Diversification Tertiary education, Massification, System of tertiary education of the Czech Republic, Denmark and the Netherlands, Competitiveness
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Dr. Mgr. Aleš Vlk
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.06.2008
Datum zadání: 10.06.2008
Datum a čas obhajoby: 22.06.2009 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2009
Oponenti: PhDr. Mgr. et Mgr. Josef Basl, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK