Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Místopisné pojmy na různých stupních škol
Název práce v češtině: Místopisné pojmy na různých stupních škol
Název v anglickém jazyce: Topographical concepts at different levels of education
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Tomáš Matějček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.02.2010
Datum zadání: 27.01.2012
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2013
Oponenti: Mgr. Jan Hátle
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK