Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Symbolika květin v hinduistickém rituálu
Název práce v češtině: Symbolika květin v hinduistickém rituálu
Název v anglickém jazyce: The symbolism of flowers in the Hindu ritual
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.02.2010
Datum zadání: 05.02.2010
Datum a čas obhajoby: 05.02.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.02.2010
Datum proběhlé obhajoby: 05.02.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Dagmar Marková, Dr., CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná dp
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK