Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Optické metody kontroly fermentačních procesů a hodnocení kvality jejich produktů
Název práce v češtině: Optické metody kontroly fermentačních procesů a
hodnocení kvality jejich produktů
Název v anglickém jazyce: Optical methods of fermentation processes and production quality control
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Petr Sladký, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.12.2009
Datum zadání: 17.12.2009
Datum a čas obhajoby: 30.12.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.12.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:17.12.2009
Datum proběhlé obhajoby: 30.12.2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK