Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
České noviny v Karlových Varech po roce 1945
Název práce v češtině: České noviny v Karlových Varech po roce 1945
Název v anglickém jazyce: Czech newspapers in Carlsbad after year 1945
Klíčová slova: Karlovy Vary, Karlovarské národní noviny, Budovatel, Jednota, české noviny, lokální týdeníky, poválečné uspořádání, 1945
Klíčová slova anglicky: Karlovy Vary, Karlovy Vary National Newspaper, Budovatel, Jednota, Czech newspapers, local weeklypapers, post-war organization, 1945
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.01.2009
Datum zadání: 15.01.2009
Datum a čas obhajoby: 03.02.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.02.2010
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2010
Oponenti: PhDr. Martin Groman, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK