Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Holanova definitiva. Žánrové a tvárné principy Holanovy pozdní lyriky
Název práce v češtině: Holanova definitiva. Žánrové a tvárné principy Holanovy pozdní lyriky
Název v anglickém jazyce: Holan´s Legacy. Genre and Forming Principles of Holan´s Late Lyroc Poetry
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.02.2010
Datum zadání: 15.12.2010
Datum a čas obhajoby: 02.02.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.02.2010
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2010
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Zásady pro vypracování
Uznaná diplomová práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK