Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
SMILE - nástroj pro tvorbu skriptovatelných multimediálně interaktivních lokací
Název práce v češtině: SMILE - nástroj pro tvorbu skriptovatelných multimediálně interaktivních lokací
Název v anglickém jazyce: SMILE - Scriptable Multimedial Interactive Locations Engine
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Aleš Pekárek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.02.2010
Datum zadání: 03.02.2010
Datum a čas obhajoby: 01.02.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.02.2010
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Ing. Ondřej Černoš
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce přibližuje koncept a možnosti autorského softwarového nástroje pro tvorbu multimediálních prezentací, vizualizací a her ve 2D. Nástroj využívá vlastní skriptovací jazyk, který je v práci podrobně rozebrán. Práce čtenáře seznamuje se současným uživatelským rozhraním nástroje, možnostmi jeho využití, s jeho klady i zápory. V závěru autor zvažuje směr a možnosti dalšího rozvoje nástroje. Součástí práce v papírové formě je digitální datový nosič s kompletním zdrojovým kódem a instalačními balíčky enginu včetně ukázek jeho použití.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK