Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnávací analýza příloh celostátních deníků Salon, Kavárna, Orientace
Název práce v češtině: Srovnávací analýza příloh celostátních deníků Salon, Kavárna, Orientace
Název v anglickém jazyce: Comparative analysis of the national newspaper supplements Salon, Kavarna and Orientace
Klíčová slova: Média, přílohy, Salon, Orientace, Kavárna, literatura, kultura, deník, MF DNES, Právo, Lidové noviny, kvantitativní analýza, sociologická sonda
Klíčová slova anglicky: Mass media, supplements, Salon, Orientace, Kavarna, literature, culture, daily newspapers, MF DNES, Pravo, Lidove noviny, quantitative analyze, sociologic probe
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.01.2009
Datum zadání: 15.01.2009
Datum a čas obhajoby: 01.02.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:01.02.2010
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2010
Oponenti: PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK