Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj sociálních dovedností lektora v dalším profesním vzdělávání
Název práce v češtině: Rozvoj sociálních dovedností lektora v dalším profesním vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Social skills development of the trainer in further vocational adult education
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.02.2010
Datum zadání: 03.02.2010
Datum a čas obhajoby: 26.01.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK