Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vyšetření čichu se zaměřením na pracující v chemickém provozu
Název práce v češtině: Vyšetření čichu se zaměřením na pracující v chemickém provozu
Název v anglickém jazyce: Olfactory testing with focus on workers in the chemical factory
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chirurgie (15-440)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Arnošt Pellant, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.10.2004
Datum zadání: 19.10.2004
Datum a čas obhajoby: 27.05.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.03.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:12.03.2009
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2009
Oponenti: prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.
  doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK