Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Laboratorní diagnostika kandidových infekcí
Název práce v češtině: Laboratorní diagnostika kandidových infekcí
Název v anglickém jazyce: Laboratory diagnosis of Candida infections
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav klinické mikrobiologie (15-560)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vladimír Buchta, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.12.2003
Datum zadání: 01.12.2003
Datum a čas obhajoby: 07.07.2009 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:11.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 07.07.2009
Oponenti: MUDr. Karel Mencl, CSc.
  doc. MUDr. Petr Hamal, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK