Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
K-ras mutace u kolorektálního karcinomu - PCR detekce v tumorózní tkáni a záchyt cirkulujících tumorózních buněk
Název práce v češtině: K-ras mutace u kolorektálního karcinomu - PCR detekce v tumorózní tkáni
a záchyt cirkulujících tumorózních buněk
Název v anglickém jazyce: K-ras mutation in colorectal cancer - PCR detetion in tumorous tissue and detection of the circulated tumors cells
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Chirurgická klinika (15-441)
Vedoucí / školitel: MUDr. Pavel Jandík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2004
Datum zadání: 21.01.2004
Datum a čas obhajoby: 17.06.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:16.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 17.06.2009
Oponenti: prof. MUDr. Robert Gürlich, CSc.
  prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK