Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odpovědnost v pracovním právu
Název práce v češtině: Odpovědnost v pracovním právu
Název v anglickém jazyce: Liability in labour law
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.02.2009
Datum zadání: 02.02.2009
Datum a čas obhajoby: 28.01.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2010
Oponenti: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK