Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problematika primární prevence sociálně patologických jevů na druhém stupni základních škol
Název práce v češtině: Problematika primární prevence sociálně patologických jevů na druhém stupni
základních škol
Název v anglickém jazyce: Primary prevention problems of socio-pathologic phenomena at secondary schools
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.11.2002
Datum zadání: 30.11.2002
Datum a čas obhajoby: 17.12.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.10.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:08.10.2009
Datum proběhlé obhajoby: 17.12.2009
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.
  prof. PhDr. Alena Vališová, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK