Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Álvar Núñez Cabeza de Vaca: cesta a proměna (Naufragios)
Název práce v češtině: Álvar Núñez Cabeza de Vaca: cesta a proměna (Naufragios)
Název v anglickém jazyce: Álvar Núñez Cabeza de Vaca: travel and change (Naufragios)
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Hedvika Vydrová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.02.2010
Datum zadání: 02.02.2010
Datum a čas obhajoby: 02.02.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.02.2010
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
uznaná dp
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK