Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení práce zaměstnanců v podmínkách mateřských škol
Název práce v češtině: Hodnocení práce zaměstnanců v podmínkách mateřských škol
Název v anglickém jazyce: Staff assessment process in the infant shools
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Ing. Helena Černíková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.02.2010
Datum zadání: 01.02.2010
Datum a čas obhajoby: 26.01.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 26.01.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Dana Hamerníková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK