Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
L´enseignement du FLE sans manuel. Le rôle du phénomène ludique dans l´enseignement du FLE
Název práce v jazyce práce (francouzština): L´enseignement du FLE sans manuel. Le rôle du phénomène ludique dans l´enseignement du FLE
Název práce v češtině: Výuka francouzštiny jako cizího jazyka bez učebnice. Role fenoménu hry ve výuce FLE
Název v anglickém jazyce: Teaching French without schoolbook. The role of the game
phenomena in French education.
Klíčová slova: dítě, jazyk, fenomén hry, hra, píseň, divadlo, techniky dramatické výchovy, učebnice
Klíčová slova anglicky: child, language, phenomena of game, game, song, theatre, drama education, schoolbook
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: francouzština
Ústav: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Klinka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.02.2010
Datum zadání: 11.11.2010
Datum a čas obhajoby: 15.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Silva Machleidtová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK