Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Grafický žurnalismus - komiksové reportáže Joe Sacca
Název práce v češtině: Grafický žurnalismus - komiksové reportáže Joe Sacca
Název v anglickém jazyce: The Graphic Journalism – Joe Sacco’s Comic reportages
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.01.2009
Datum zadání: 15.01.2009
Datum a čas obhajoby: 27.01.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2010
Oponenti: Mgr. Pavel Turek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK