Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 317)
Detail práce
  
Grafická podoba literárního časopisu Plamen (1959 - 1969)
Název práce v češtině: Grafická podoba literárního časopisu Plamen (1959 - 1969)
Název v anglickém jazyce: Typography of the Literary Magazine Plamen (1959 - 1969)
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Slanec
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.01.2009
Datum zadání: 15.01.2009
Datum a čas obhajoby: 27.01.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2010
Oponenti: doc. Mgr. MgA. Filip Láb, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK