Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Endoskopická léčba posthemoragického hydrocefalu nezralých novorozenců
Název práce v češtině: Endoskopická léčba posthemoragického hydrocefalu nezralých novorozenců
Název v anglickém jazyce: Endoscopic treatment for posthemorrhagic hydrocefalus in premature newborns
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chirurgie (15-440)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jiří Náhlovský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2004
Datum zadání: 03.11.2004
Datum a čas obhajoby: 26.03.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:18.08.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.03.2009
Oponenti: prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
  MUDr. Martin Smrek, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK