Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita života u nemocných crohnovou chorobou
Název práce v češtině: Kvalita života u nemocných crohnovou chorobou
Název v anglickém jazyce: Quality of life of Crohn's disease patients
Akademický rok vypsání: 2001/2002
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra interních oborů (15-400)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jan Bureš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.10.2001
Datum zadání: 29.10.2001
Datum a čas obhajoby: 18.09.2009 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.03.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:15.03.2009
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2009
Oponenti: prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
  prof. MUDr. Aleš Hep, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK