Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah infekce Helicobacter pylori k antropometrickým a socioekonomickým ukazatelům
Název práce v češtině: Vztah infekce Helicobacter pylori k antropometrickým a socioekonomickým ukazatelům
Název v anglickém jazyce: Relation Helicobacter pylori infection to anthropometric and socio-economic indices
Akademický rok vypsání: 2002/2003
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra interních oborů (15-400)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2002
Datum zadání: 11.11.2002
Datum a čas obhajoby: 15.06.2009 10:00
Datum odevzdání tištěné podoby:02.12.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2009
Oponenti: doc. MUDr. Vlastimil Procházka, Ph.D.
  doc. MUDr. Zdena Zádorová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK