Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biologické vlastnosti afunkčních adenomů hypofýzy
Název práce v češtině: Biologické vlastnosti afunkčních adenomů hypofýzy
Název v anglickém jazyce: Biological properties of non-functioning pituitary adenomas.
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chirurgie (15-440)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Jiří Náhlovský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2003
Datum zadání: 03.11.2003
Datum a čas obhajoby: 27.05.2009 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:20.04.2009
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2009
Oponenti: prof. MUDr. Martin Smrčka, Ph.D.
  MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK