Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Aktivizační funkce didaktické hry ve výuce angličtiny na 1. St. ZŠ
Název práce v češtině: Aktivizační funkce didaktické hry ve výuce angličtiny na 1. St. ZŠ
Název v anglickém jazyce: Activating function of a didactic game in the foreign language
education at primary school
Klíčová slova: aktivizační funkce didaktické hry, výukové metody, výukový cíl, angličtina;
Klíčová slova anglicky: activating function of didactic games, educational methods, educational aim, English;
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.01.2010
Datum zadání: 29.01.2010
Datum a čas obhajoby: 19.05.2011 10:30
Místo konání obhajoby: UK PedF Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:11.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2011
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Radmila Svobodová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK