Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 329)
Detail práce
  
Problémy rozvoje vnějších periferií Česka: modelový příklad Jáchymovska
Název práce v češtině: Problémy rozvoje vnějších periferií Česka: modelový příklad Jáchymovska
Název v anglickém jazyce: Problems of regional development of external periphery of Czechia: Jáchymovsko region case study
Klíčová slova: periferie - regionální marketing - delfská metoda - Jáchymovsko
Klíčová slova anglicky: periphery - regional marketing - Delphi method - Jachymovsko
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vít Jančák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.09.2010
Datum zadání: 02.09.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:07.09.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:07.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2010
Oponenti: doc. RNDr. Milan Jeřábek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK