Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zákonné ručení podle obchodního zákoníku
Název práce v češtině: Zákonné ručení podle obchodního zákoníku
Název v anglickém jazyce: Statutory liability under the Commercial Code
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.01.2009
Datum zadání: 29.01.2009
Datum a čas obhajoby: 18.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2009
Oponenti: doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK