Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Kryptografie založená na kvadratických tělesech
Název práce v češtině: Kryptografie založená na kvadratických tělesech
Název v anglickém jazyce: Qudratic field based cryptography
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. David Stanovský, Ph.D.
Řešitel: RNDr. Milan Straka, Ph.D. - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2009
Datum zadání: 14.12.2009
Datum a čas obhajoby: 27.01.2010 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:14.12.2009
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK