Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ramseyova teorie a kombinatorické hry
Název práce v češtině: Ramseyova teorie a kombinatorické hry
Název v anglickém jazyce: Ramsey theory and combinatorial games
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované matematiky (32-KAM)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2009
Datum zadání: 14.12.2009
Datum a čas obhajoby: 27.01.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2009
Datum odevzdání tištěné podoby:14.12.2009
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2010
Zásady pro vypracování
N/A
Seznam odborné literatury
N/A
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK