Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adaptace testu ANELT do českého jazyka
Název práce v češtině: Adaptace testu ANELT do českého jazyka
Název v anglickém jazyce: Adaptation test ANELT into Czech language
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Blanka Housarová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.01.2010
Datum zadání: 28.01.2010
Datum a čas obhajoby: 19.01.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Mgr. Michaela Kramerová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK