Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Vybrané nekalosoutěžní jednání a právní ochrana proti takovému jednání
Název práce v češtině: Vybrané nekalosoutěžní jednání a právní ochrana proti takovému jednání
Název v anglickém jazyce: Selected issues of unfair competition and legal protection against such conduct
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.01.2010
Datum zadání: 08.01.2010
Datum a čas obhajoby: 27.01.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 27.01.2010
Oponenti: JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK