Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příčiny poruch chování vedoucí k nařízení ústavní výchovy nebo uložení ochranné výchovy
Název práce v češtině: Příčiny poruch chování vedoucí k nařízení ústavní výchovy
nebo uložení ochranné výchovy
Název v anglickém jazyce: Causes of behavioral disorders leading to compulsory institutional correction
or controlled education.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.01.2010
Datum zadání: 28.01.2010
Datum a čas obhajoby: 19.01.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK