Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Distribuce platinových kovů v půdách městských parků v Ostravě a Praze
Název práce v češtině: Distribuce platinových kovů v půdách městských parků v Ostravě a Praze
Název v anglickém jazyce: Distribution of platinum group elements in soils of Prague and Ostrava
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Martin Mihaljevič, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.01.2010
Datum zadání: 26.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:02.05.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:03.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2013
Oponenti: doc. RNDr. Aleš Vaněk, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
rešerše, vzorkovaní, analýzy, psaný text
Seznam odborné literatury
knihy, WOS, SCOPUS, ELSEVIER
Předběžná náplň práce
Vzorkovani, analýzy půd, psani textu
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Sampling, soil analyses, text writing
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK