Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Nové materiály s potenciálem pro nelineární optiku
Název práce v češtině: Nové materiály s potenciálem pro nelineární optiku
Název v anglickém jazyce: Novel prospective materials for nonlinear optics
Klíčová slova: materiálová chemie, krystalové inženýrství
Klíčová slova anglicky: material chemistry, crystal engineering
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Ivan Němec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.01.2010
Datum zadání: 25.01.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2010
Oponenti: doc. RNDr. Daniel Nižňanský, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK