Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Daňové aspekty nakládání s nemovitostmi v kontextu vybrané zahraniční právní úpravy
Název práce v češtině: Daňové aspekty nakládání s nemovitostmi v kontextu
vybrané zahraniční právní úpravy
Název v anglickém jazyce: Tax aspects of the real property disposal
within selected foreign legal regulations
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Petr Novotný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.01.2009
Datum zadání: 25.01.2009
Datum a čas obhajoby: 28.01.2010 14:30
Místo konání obhajoby: 323
Datum odevzdání elektronické podoby:14.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2010
Oponenti: doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK