Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problém svobody a nesvobody v moderní společnosti (kulturologická perspektiva)
Název práce v češtině: Problém svobody a nesvobody v moderní společnosti (kulturologická perspektiva)
Název v anglickém jazyce: Freedom and submission in modern society (culturological perspective)
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Matějů
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.01.2010
Datum zadání: 25.01.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 19.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Karel Hnilica, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK