Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha signalizace cAMP v migraci fagocytů
Název práce v češtině: Úloha signalizace cAMP v migraci fagocytů
Název v anglickém jazyce: Role of cAMP signaling in phagocyte migration
Klíčová slova: cAMP, Epac, migrace, PKA
Klíčová slova anglicky: cAMP, Epac, migration, PKA
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Jana Kamanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.01.2010
Datum zadání: 12.05.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:12.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2010
Oponenti: Mgr. Daniela Paňková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK