Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv lipofility substrátů a tenzidů na účinnost micelární hydrolýzy p-nitrofenylalkanoátů N-alkylpyridinium bromidy
Název práce v češtině: Vliv lipofility substrátů a tenzidů na účinnost micelární hydrolýzy p-nitrofenylalkanoátů N-alkylpyridinium bromidy
Název v anglickém jazyce: Effect of Lipophilicity of Substrates and Surfactants on the Efficiency of Micellar Hydrolysis of p-N-nitrofenylalkanoates with Alkylpyridinium Bromides
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické technologie (16-16210)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Doležal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.03.2009
Datum zadání: 05.03.2009
Datum a čas obhajoby: 21.01.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.12.2009
Datum proběhlé obhajoby: 21.01.2010
Oponenti: RNDr. Josef Vachek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK