Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konkurenční doložka
Název práce v češtině: Konkurenční doložka
Název v anglickém jazyce: Non-competition clause
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2009
Datum zadání: 21.01.2009
Datum a čas obhajoby: 20.01.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.01.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2010
Oponenti: prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK