Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Effects of Thrombolysis on Stroke patients in our faculty hospital
Název práce v češtině: Účinky trombolýzy u pacientů s iktem v naší fakultní nemocnici
Název v anglickém jazyce: Effects of Thrombolysis on Stroke patients in our faculty hospital
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV (12-NEUR)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2010
Datum zadání: 21.01.2010
Datum a čas obhajoby: 24.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2010
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK