Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jan 4,4-42. Ježíš a samařská žena
Název práce v češtině: Jan 4,4-42. Ježíš a samařská žena
Název v anglickém jazyce: John 4:4-42. Jesus and the Samaritan Woman
Klíčová slova: Janovo evangelium, Samařané, živá voda, uctívání Boha, Gerizim, Taheb
Klíčová slova anglicky: Gospel according to John, Samaritans, living water, worshipping of God, Gerizim, Taheb
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biblických věd a starých jazyků (26-KBV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Dr. Mireia Ryšková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2010
Datum zadání: 21.01.2010
Datum a čas obhajoby: 08.06.2011 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2011
Oponenti: Mgr. Angelo Scarano, Th.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Literatura:
PORSCH Felix: Mnoho hlasů, jedna víra, Praha: Zvon, 1993
POKORNÝ Petr: Literární a teologický úvod no Nového zákona, Praha: Vyšehrad, 1993
RYŠKOVÁ Mireia: Doba Ježíše Nazaretského. Historicko-teologický úvod do Nového zákona. Praha: Karolinum, 2008
PORSCH Felix: Evangelium sv. Jana (Malý stuttgartský komentář), Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 1998
FINKELSTEIN Israel, SILBERMAN Neil Asher: Objevování Bible. Svatá Písma Izraele ve světle moderní archeologie, Praha: Vyšehrad, 2007
BROWN Raymond E.: An Introduction to the Gospel of John, New York: Doubleday, 2003
BAUCKHAM Richard, MOSSER Carl (ed.): The Gospel of John and Christian Theology, Cambridge: Eerdmans Publishing, 2008
BEASLEY-MURRAY George R.: World Biblical Commentary 36 (John), Nashville: Nelson, 1999
BROWN Raymond E.: The Anchor Bible 29 (The Gospel acording to John I-XII), New York: Doubleday, 1966
DOUGLAS J.D. et al.: Samaří, in: Nový biblický slovník, Praha: Návrat domů, 2009
RENDTORFF Rolf: Hebrejská bible a dějiny, Praha: Vyšehrad, 1996
Novum testamentum Graece et latine, Libreria Editrice Vaticano, 1981
Předběžná náplň práce
1. Jan 4,4-42 (Rozhovor se samařskou ženou)
- starozákonní pozadí města Sychar
- vztahy Židů a Samaritánů
- postavení žen v tehdejší společnosti
- význam "živé vody"
- uctívání Boha "na této hoře", v Jeruzalémě,
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
John 4,4-42 (Conversation with Samaritan woman)
- Sychar in the Old Testament
- relations between Jews and Samaritans
- position of women in ancient society
- meaning of "Living water"
- worshipping of God "on this mountain", in Jerusalem
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK