Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Společné jmění manželů se zaměřením na jeho zánik
Název práce v češtině: Společné jmění manželů se zaměřením na jeho zánik
Název v anglickém jazyce: Community property of spouses with a special focus on its termination
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2010
Datum zadání: 21.01.2010
Datum a čas obhajoby: 21.09.2010 00:00
Datum odevzdání tištěné podoby:01.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2010
Oponenti: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK