Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv hluku z letecké dopravy na zdraví obyvatel na území hlavního města Prahy
Název práce v češtině: Vliv hluku z letecké dopravy na zdraví obyvatel na území hlavního města Prahy
Název v anglickém jazyce: Air traffic noise problems in the territory of Prague
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Státní zdravotní ústav (12-SZU)
Vedoucí / školitel: Ing. Ondřej Dobisík
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2010
Datum zadání: 21.01.2010
Datum a čas obhajoby: 29.06.2011 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 29.06.2011
Oponenti: MUDr. František Kožíšek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK