Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Anti-aging jako podpora samostatnosti ve stáří
Název práce v češtině: Anti-aging jako podpora samostatnosti ve stáří
Název v anglickém jazyce: Anti-Aging as the Support of Independence in the Old Age
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Marie Vorlová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.07.2008
Datum zadání: 08.07.2008
Datum a čas obhajoby: 08.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.07.2009
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2009
Oponenti: Mgr. Martin Jelínek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK