Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osobní asistence jako jedna z cest k naplňování lidských práv člověka s postižením
Název práce v češtině: Osobní asistence jako jedna z cest k naplňování lidských práv člověka s postižením
Název v anglickém jazyce: Personal Assistance as One of the Ways Toward Fulfilling Human Rights of a Person with Special Needs
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Jandejsek, M.A., Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.07.2008
Datum zadání: 07.07.2008
Datum a čas obhajoby: 07.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.07.2009
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2009
Oponenti: Bc. Michal Prager
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK