Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Názory laické a odborné veřejnosti na lidi s psychiatrickým onemocněním s přihlednutím na činnost DPS Ondřejov
Název práce v češtině: Názory laické a odborné veřejnosti na lidi s psychiatrickým onemocněním s přihlednutím na činnost DPS Ondřejov
Název v anglickém jazyce: Opinions General and Professional Public on People with Psychiatric Illness, Taking into Account the Activities of DPS Ondrejov
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Jabok (27-J)
Vedoucí / školitel: PhDr. Vladimír Mašát
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.01.2008
Datum zadání: 20.01.2008
Datum a čas obhajoby: 10.09.2009 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2009
Oponenti: MUDr. Martin Jarolímek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK